Traditie met potentie

Hülskens Kies & Sand is onderdeel van het Duitse Hülskens, een groep van ondernemingen die al meer dan honderdtwintig jaar actief is.

De kernactiviteiten van de Hülskens Groep zijn:

  • projectontwikkeling
  • winning en verwerking van zand en grind
  • de productie van stortbeton
  • prefab-betonelementen en bouwstaal
  • de controle en logistiek van bouwstoffen
  • waterbouw
  • het aanbieden van geschikte verzekeringsoplossingen aan de bouw- en bouwstofindustrie.

De maatschappelijke betrokkenheid van Hülskens Groep speelt een belangrijke rol bij de nieuwbouw van bruggen en sluizen, het herstel van rivieren in natuurlijke staat, de verbetering van de hoogwaterbescherming of de realisatie van natuur- en recreatiegebieden. Kort gezegd: wij creëren leefgebieden.

Als toekomstgericht familiebedrijf richt de Hülskens Groep zich op de lange termijn. Daarbij hechten wij veel waarde aan zorgvuldig handelen. Dit geldt voor onze commerciële resultaten, onze medewerkers en de natuur. Wij voelen ons bijzonder verantwoordelijk voor zaken als milieubescherming, het behoud van hulpbronnen en de leefbaarheid.

Wij streven naar een perfecte balans tussen economie en milieu, zodat onze activiteiten waarde toevoegen voor ons bedrijf, onze medewerkers, maar uiteindelijk voor alle mensen.